• Productie - Planning - Montage | Production - Planning - Mounting

 • Gedreven professionals | Dedicated professionals

 • Productie op maat | Customized production

 • Eigen spuitcabine | Own spray booth

Frederiks ontzorgt

Frederiks relieves

Hoe “onzorgt” Frederiks Interieurs?

 • Frederiks Interieurs is specialist in het uitvoeren van uw ontwerpen. 
  Wij doen zelden zelf het ontwerp, tenzij een opdrachtgever zelf al heel duidelijk voor ogen heeft wat ze wil. Aan de hand van uw ontwerp kijken wij  hoe uw creatieve ideeën het meest efficient uitgevoerd kunnen worden.
 • Indien gewenst geven wij advies op technisch vlak.
  Bijvoorbeeld: goedkopere alternatieven met dezelfde uitstraling, aanpassingen om materiaal te besparen, juiste toepassing van het materiaal etc.
 • U ontvangt een eerlijke prijs.
  Onze prijs kwaliteit verhouding is in balans. Wij “kopen” geen projecten, zo blijven wij gezond, maar wij zijn ook niet de duurste. Indien er op basis van een schatting vooraf /op basis van nacalculatie wordt gewerkt, kunt u i.p.v. een meerwerk- dus zelfs een minderwerk factuur ontvangen (en ja, dit is daadwerkelijk ook al gebeurd).
 • Onze all-round interieurbouwers zijn vakmannen.
  Ter ondersteuning hebben zij professionele machines tot hun beschikking zoals bijvoorbeeld een 3-assige CNC frees.
 • Productie, spuitwerk en montage doen wij allemaal zelf.
  In onze fabriek maken wij de maatwerk meubels op maat, zorgen wij dat alles een keer in elkaar heeft gestaan, en monteren onze eigen jongens het complete interieur. Verder kunnen de maatwerk meubels afgewerkt worden in onze eigen spuitcabine. Dit kan zijn in hoogglans, zijdeglans, mat, beits, lak, olie etc.
 • Wij halen onze deadlines.
  Wij zijn gegroeid op projecten in de retail en daardoor gewend om deadlines te behalen.
 • U kunt bij ons terecht voor kleine en grote projecten.
  Of u nu bij ons komt voor een dressoir, een keuken, een winkel of  compleet nieuwbouwproject, wij ondersteunen u hierbij graag.
 • De lijnen bij ons zijn erg kort en wij kunnen snel schakelen.
  Frederiks Interieurs is groot genoeg om erg grote projecten aan te kunnen, maar klein genoeg om efficient en snel te kunnen schakelen. Mocht er onverhoopt iets aangepast moeten worden of op de valreep nog extra geproduceerd moeten worden, dan kan dat vlot geregeld worden, soms zelfs nog binnen de deadline van de hoofdopdracht.
 • Onze jongens lopen een stapje harder voor uw opdrachtgever
  De jongens op montage melden zich netjes en minimaliseren de overlast van de verbouwing op locatie. Uw opdrachtgever wordt door hen geïnformeerd en ondersteund. De “verbouwingsstress” van een klant is bij hen bekend en zij kunnen hier goed mee omgaan.
 • Friese niet zeuren maar doen mentaliteit
  U weet wat u aan ons heeft, wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen. Maar daarnaast zullen wij u ook vooraf zeggen als iets niet haalbaar is.

  “Wij maken het samen!”

How does Frederiks Interiors”relieve” ?

 • Frederiks Interiors specializes in carrying out your designs. 
  We rarely do our own design, unless a client itself has very clear idea of what he wants. Based on your design, we look at how your creative ideas can be most efficiently achieved.
 • If required, we provide advice on the technical side.
  For example, cheaper alternatives with the same appearance, modifications to save material, proper application of the material, etc.
 • You will receive a fair price.
  Our price-quality ratio is balanced. We “buy” no projects, so we stay healthy, but we are also not the most expensive. If on the basis of an estimate in advance / working on a time basis, there is also the possibility you get a bill for less work instead of contract extra’s (and yes, this is all actually happened).
 • Our all-round interior designers are craftsmen.
  Next to that they have professional equipment at their disposal, such as a 3-axis CNC milling.
 • Production, painting and assembly, we do it all ourselves.
  In our factory we make all the custom furniture, we make sure that everything has been put together at least once, and our own men assemble the interior. Furthermore, custom furniture can be finished in our own  spray booth . This can be in gloss, satin, matte, stain, varnish, oil, etc.
 • We meet our deadlines.
  We have grown on projects in retail and therefore accustomed to achieve deadlines.
 • You can contact us for small and large projects.
  Whether you come to us for a dresser, a kitchen, a store or a complete new build project, we support you in this.
 • The lines are very short with us and we can switch quickly.
  Frederiks Interiors is large enough to handle very large projects, but small enough to act efficient and fast. If at the last moment extra something has to be produced  or unexpectedly something changed, this can easily be arranged, sometimes even within the deadline of the main contract.
 • Our boys walk the extra mile for your customer.
  The guys on mounting minimize the inconvenience of the remodeling on location. Your client is informed by them and supported. “The rebuilding stress” of a customer is familiar to them and they can handle it well.
 • Friesian “do not complain but do mentality”.
  We are very transparent. We do what we say and say what we do. But in addition, we will tell you in advance if something is not feasible.

“We make it together!”

Nederlandse vlag 2In deze economisch enerverende tijden is het een verademing te kunnen werken met een partij als Frederiks.

Je merkt aan alles dat kwaliteit bovenaan staat: in de samenwerking, het vertrouwen en natuurlijk het eindresultaat.
De samenwerking met Frederiks is ook echt samen werken.

Samen streven naar het beste eindresultaat!

———————————————————

Engelse vlagIn these economically challenging times it is a relief to be able to work with a group like Frederiks..

Nice quality at the top: in the cooperation, confidence and of course the end result.
The cooperation with Frederiks is also really “work together”..

Work together to the best end result!.

Maarten Jamin, InterieurarchitectMaarten Jamin Interieurarchitectuur

Meer referenties  |  More credentials

Neem contact met me op / Please contact me

0 + 1 = ?

Translate »